ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ

 

Մեր ընկերությունը մատուցում է որակյալ իրավաբանական օգնություն` իրավաբանական անձանց իրավաբանական ուղեկցման ընթացքում ծագած բոլոր հարցերով: Իրավաբանական ծառայությունները մատուցվում են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ՝ ֆիզիկական անձանց համար:
Փաստաբանի կամ իրավաբանի խորհրդատվությունն իրականացվում է անհապաղ` հաճախորդի դիմելուն պես: Խորհրդատվությունը կարող է իրականացվել թե գրավոր և թե բանավոր` նախնական գրանցմամբ: