Arsen HarutyunyanԱՐՍԵՆ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Իրավագիտության մագիստրոս,
ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ՝ փաստաբան
Պաշտոնը` Տնօրեն (Գործընկեր) 
Էլ փոստ՝  a.harutyunyan@intravires.am

 

 

 

 

 

Simon BabayanՍԻՄՈՆ ԲԱԲԱՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
ՀՀ Փաստաբանական դպրոցի տնօրեն
ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ՝ փաստաբան
Գործընկեր
Էլ փոստ՝  simon.babayan@intravires.am